webassets/pvholdings_nettibanneri_viivaton2.jpg

PV Holdings | Kirjaudu | Yhteystiedot | Talouden Tuolla Puolen | Arvot | Prosperus | Tuotot | Varainhoitaja

Win-Win tulospalkkaus à la Finnair

Tulos alas, johdon palkkiot ylös
Tulos ylös, johdon palkkiot ylemmäs
 
16.3.2012 - Mikko Luukkanen 

 

Ihmisten palkitseminen on vaikeaa. Vielä vaikeammaksi palkitseminen näyttää tulevan jos kyseessä on valtio-omisteinen lentoyhtiö Finnair. Lentoliiketoiminnassa kaksi asiakkaan saaman palvelukokemuksen kannalta ratkaisevan tärkeää tekijää ovat nousut ja laskut. Nousut ja laskut ovat tulleet tutuiksi myös lentoliiketoiminnan muille sidosryhmille.

 

Henkilöstölle on korostettu laskun, lähinnä palkan laskun tärkeyttä yhtiön uuden nousun mahdollistajana. Yhtiön omistajat ovat joutuneet hyväksymään omistuksensa arvonlaskun välttämättömänä lentoyhtiön omistajuuteen liittyvänä, valitettavan nousujohteisena kustannuksena.

 

Nousussa taas ovat olleet Finnairin johdon palkkiot ja yhtiön nyt jo suurelta osin erotetun hallituksen sekä ylimmän johdon ylimielisyys yhtiön omistajia, henkilöstöä, asiakkaitaan ja ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan.

 

Johdon palkitsemisessa tuntuu Finnairin tapauksen perusteella puhaltavan uudet tuulet. Tulospalkkioksi heillä kutsutaan sitä osaa palkasta, joka perustuu tavoitteiden saavuttamiseen. Johtoa luonnollisesti harmittaa jos firmalla menee niin huonosti, että nämä tavoitteet ja siten myös tulospalkkiot jäävät saavuttamatta.

 

Ei hätää, onneksi Finnairin hallitus on luonut johtoryhmälleen kannustepalkkausjärjestelmän, jolla yhtiön lähes kahtakymmentä johtohenkilöä on kannustettu tulemaan töihin huonoinakin aikoina, säässä kuin säässä. Ajatuksena lienee, että ehkäpä jos johtoa kannustetaan lisää tappiollisen strategian toteuttamisessa niin saadaan sitä tulostakin lopulta aikaiseksi.

 

Tämä kehitys johtaa helposti siihen, että Finnairin johdolle maksetaan hyvin tuloksesta riippumatta. Huonosta tuloksesta kiitetään kannustamalla lisää. Ja jos tulos sattuisikin paranemaan niin johtoa on syytä palkita peruspalkan ja kannustepalkkioiden lisäksi avokätisellä tulospalkkauksella.

 

Finnairin Win-Win - tulospalkkausjärjestelmä on kuin kilpailu, jossa tärkeintä ei ole voitto vaan osallistuminen. Finnairin tapauksessa yhtiön omistajatkaan eivät yllättäen tiedä, ketkä tähän järjestelmään ovat ottaneet osaa. Yhtiön tuloskehitys lienee kyllä hyvin valtio-omistajankin tiedossa. Se on ollut jyrkässä laskussa jo pitkään kuten oheinen yhtiön pörssikurssin kehitystä kuvaava graafi kertoo.

 

Ehkäpä tämän tuloksen tekijätkin olisi valtio-omistajan syytä tuntea. Ihan vaan siksi, jotta heitä osataan kiittää ja edelleen kannustaa yhä parempiin suorituksiin. Ketään tuskin enää yllättää se, että Finnair ei halua kertoa yleisölle tai omistajilleen keitä kannustetut henkilöt ovat. 

 

"Uuteen nousuun!" sanoi entinen lentokapteeni, kun laskeutuminen meni pitkäksi. Finnairinkin on nyt tehtävä kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta yhtiön lasku saadaan käännettyä uudeksi nousuksi. Amerikkalaisen suursijoittaja Buffettin sanoin: "Vaaditaan kahdenkymmenen vuoden työ maineen rakentamiseen ja viiden minuutin työ sen tuhoamiseen. Jos ajattelet tätä, niin teet asioita toisin."

 

Jatkossa Finnairissa on sekä ajateltava, että toimittava toisin. Mielellään niin, että jopa toimitaan kuten on ajateltu. Kello käy.    


 
 
 
 
 
 
 
 
 

webassets/finnair.jpg


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webassets/finnair_kurssi.jpg
Finnairin osakekurssin kehitys viimeisten 5 vuoden aikana

Tämän blogin kirjoitukset ovat täynnä kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä ja pohdiskelua. Kirjoitukset perustuvat joko faktoihin, toisten esittämiin näkemyksiin tai ovat ihan puhdasta synteettistä tajunnanvirtaa. Lukijan vastuulle jää esitettyjen teemojen kriittinen tarkastelu. Mitään tässä blogissa esitettyä teemaa ei pidä tulkita sijoituskehotukseksi tai suositukseksi. Historia ei ole koskaan tae tulevasta. Sijoituselämässä, kuten elämässä yleensäkin tärkeintä ei ole se, mitä on jo tapahtunut, vaan se mitä tapahtuu seuraavaksi. Tulevaisuus muodostuu itse tekemistämme päätöksistä ja noiden päätösten seuraukset on kunkin kannettava aivan yhtä itsenäisesti.
 

 © PV Holdings Oy 2011-2012