webassets/pvholdings_nettibanneri_viivaton2.jpg

PV Holdings | Kirjaudu | Yhteystiedot | Talouden Tuolla Puolen | Arvot | Prosperus | Tuotot | Varainhoitaja

Toimintaa ohjaavat arvot

Menestyksekkääseen yhteissijoitusyritysten hallinnointiin
 

1. Sitoutuneisuus

Asiakas ei ole meille asiakas vaan yhtiökumppani. Varainhoitajana sijoitamme omaa varallisuuttamme kumppaniemme rinnalla hallinnoimaamme sijoitusyritykseen.

2. Tavoitteellisuus

Me asetamme sijoitustavoitteet ja haluamme saavuttaa ne. Varainhoidon palkkion saamme ainoastaan tavoitteiden ylittämisestä.

3. Vastuullisuus

Kannamme aidosti vastuumme sijoituspäätöksistämme. Emme pakene tätä vastuuta suhdanteiden, riskin tai yleisen markkinakehityksen taakse.

4. Peräänantamattomuus

Voittajat eivät anna perusteettomasti periksi. Emme panikoi muiden markkinoilla tekemien arviointivirheiden vuoksi vaan keskitymme ainoastaan omaan toimintaamme.

 

webassets/kadet_vareissa.jpg

 © PV Holdings Oy 2011-2012