webassets/pvholdings_nettibanneri_viivaton2.jpg

PV Holdings | Kirjaudu | Yhteystiedot | Talouden Tuolla Puolen | Arvot | Prosperus | Tuotot | Varainhoitaja
 
Yhteissijoitusyritysten varojen hoitoa ja yhtiöanalyysejä sijoittajille
 
Moni maksaa tappiollisesta varainhoidosta.
Vain voittoa tuova varainhoito saa maksaa.


PV Holdings on  palveleva, asiakkaidemme hyvän menestyksen varmistamiseksi lujasti töitä tekevä varainhoitaja. Tärkeintä meille on se, että asiakkaamme saavat avullamme tuottoa. Tappiollinen varainhoito vastaa mielestämme huonosti tehtyä työtä ja siitä asiakas ei saa maksaa koskaan.

 

Parempaa varojen hoitoa on se, että:

- Tuotamme asiakkaille ensin voittoa varainhoidon palkkion ansaitaksemme. Vain voittoa tuova varainhoito saa maksaa.

- Sijoitamme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Näin lisäämme vastuullista riskinkantoa ja tuottohakuisuutta.

- Toimintamme on läpinäkyvää, sijoitusstrategiamme selkeä ja raportointimme sijoituksen kehityksestä ymmärrettävää.

- Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaidemme sijoituksen menestyksestä. Menestys ei tule yksin vaan yhdessä. 


webassets/homepageimage.jpgPV Holdings Oy on yhteissijoitusyritysten hallinnointiin keskittynyt omaisuudenhoitoyhtiö. Yhtiö tarjoaa suljettujen yhteissijoitusyritysten osuuksia oman kontaktiverkostonsa ulkopuolelle ainoastaan ammattimaisille sijoittajille. Ammattimaisena sijoittajana pidetään: 1) arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 4 § momentin 1-4 kohdassa tarkoitettua yhteisöä; 2) arvopaperimakkinalain 1 luvun 4 §:n 4 momentin 5 kohdassa tarkoitettua yhteisösijoittajaa sekä 3) muuta sijoittajaa, joka on kirjallisesti ilmoittanut yhteissijoitusyritykselle tai sitä hallinnoivalle PV Holdings Oy:lle olevansa ammattitaitonsa ja sijoituskokemuksensa perusteella ammattimainen sijoittaja. Markkinointiin tarkoitetun materiaalin saaminen edellyttää rekisteröitymistä.

 © PV Holdings Oy 2011-2012